تاسیسات ساختمانی

وظیفه ی تامین آبگرم بهداشتی و تهویه ی مطبوع ساختمان ها بر عهده ی تاسیساتی است که عمدتاً در موتورخانه متمرکز شده اند. از آنجا که آب رایج ترین سیال انتقال حرارت است، معضل رسوب گرفتگی در تاسیسات ساختمانی پدیده ی رایجی است. باتوجه به افت کیفیت روزافزون ناشی از بحران آب، معضل رسوب گرفتگی در تاسیسات هرروز بیش از پیش گسترش می یابد.

شرکت ری موج محصولی ویژه ی موتورخانه های کوچک طراحی نموده است. این محصول می تواند به کمک یک دستگاه با خروجی های متعدد، همزمان سیستم گرمایش و سیستم آبگرم بهداشتی را پوشش دهد.

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :