تجهیزات صنعتی

مهمترین سیال انتقال حرارت در صنعت، آب می باشد. گستره ی دمایی آب مایع به گونه ای است که می تواند همزمان برای افزایش دما و کاهش دما به کار رود. در تمامی تجهیزاتی که دمای آب را افزایش می دهند یا در آنها تبخیر آب روی می دهد، رسوب گذاری یکی از دو معضل اصلی تعمیر و نگهداری تجهیزات است.

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :