پروژه ها

شرکت دانش بنیان انرژی و الکترونیک ری موج، با بهره گیری از نیروهای متخصص و توان فنی خود توانسته در پروژه های مختلف نفت، گاز، صنعتی، تجاری، بیمارستانی و مسکونی خدمات گسترده ای را ارائه نماید. از جمله این موارد میتوان به پروژه های زیر اشاره نمود:

12مجموع 32 پروژه
12مجموع 32 پروژه